Cestovna barijera i zaštitna ograda

  • Pocinčana zaštitna ograda autoceste

    Pocinčana zaštitna ograda autoceste

    Opis proizvoda: Glavna svrha barijere na autocesti duž autoceste je formiranje sigurnosne barijere koja pomaže u zaštiti vozača koji je skrenuo s ceste. Komunalni stupovi, stupovi mostova i potporni zidovi ostale su prepreke.U tim bi slučajevima bilo bolje udariti u zaštitnu ogradu nego u prepreke, pa se obično postavljaju zaštitne ograde. One umanjuju ozbiljnost mogućeg sudara i čine ceste sigurnijima. Zaštitna ograda može djelovati na bezbroj načina od skretanja vozila. ..
  • Greda u obliku slova M za ogradu na autocesti

    Greda u obliku slova M za ogradu na autocesti

    Opis proizvoda: Glavna svrha barijere na autocesti duž autoceste je formiranje sigurnosne barijere koja pomaže u zaštiti vozača koji je skrenuo s ceste. Komunalni stupovi, stupovi mostova i potporni zidovi ostale su prepreke.U tim bi slučajevima bilo bolje udariti u zaštitnu ogradu nego u prepreke, pa se obično postavljaju zaštitne ograde. One umanjuju ozbiljnost mogućeg sudara i čine ceste sigurnijima. Zaštitna ograda može djelovati na bezbroj načina od skretanja vozila. ..